Bert Johan Smit

 

Bert Smit werd in 1956 als de jongste van vijf kinderen in Surabaya, Indonesië geboren. Op tweejarige leeftijd verhuisde het gezin naar Nederland en groeide hij op in Bloemendaal. Na zijn middelbare schooltijd op het Stedelijk Gymnasium in Haarlem besloot hij geneeskunde te gaan studeren aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij liep onder meer coschappen in Suriname, op Curaçao en in Zuid-Engeland. Na zijn artsexamen verbleef hij opnieuw, nu in het kader van zijn dienstplicht bij de Koninklijke Marine langdurig in het buitenland, kreeg een arctische training bij de Mariniers in Noorwegen en leerde parachutespringen in België.

Hij koos aansluitend voor een specialisatie tot kinderarts en werkte in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en het Wilhelmina kinderziekenhuis in Utrecht. De subspecialisatie tot neonatoloog bracht hem naar het AMC waar hij van 1987 tot 2004 werkzaam is geweest. In 1999 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2004 tot 2010 vervulde hij de rol van subhoofd van de intensive care neonatologie in het Sophia Kinderziekenhuis, onderdeel van het Erasmus MC te Rotterdam.

Bert heeft tijdens zijn werkzaamheden in het ziekenhuis veel te maken gehad met trauma en verlies. Zowel acute als chronische aandoeningen, zoals de handicaps ten gevolge van aangeboren en verkregen hersenbeschadiging, het effect van schildklierhormoon op de hersenontwikkeling, implementatie van ontwikkelingsgerichte zorg, maar ook het omgaan met medische beslissingen rond het levenseinde kregen zijn speciale aandacht. De roze wolk die geassocieerd wordt met de geboorte veranderde in deze gevallen vaak in een grijze donderwolk. De begeleiding van ouders in dit proces lag Bert altijd na aan het hart.

Van patiënten naar cliënten

In 2010 kreeg Bert een functie als stafadviseur bij het Erasmus MC en sindsdien verdiept hij zich in teamverband in calamiteiten in de patiëntenzorg. Het directe contact met patiënten miste hij in deze nieuwe staffunctie. Mede hierdoor besloot hij om de opleiding tot systeem- en regressietherapeut te volgen. De stap van de somatische zorg naar de geestelijke gezondheidszorg en van de cure naar de care, was daarmee gezet.

Bert hield zich voorheen nadrukkelijk bezig met het beter maken van de patiënt. Nu is de focus verlegd naar het samen kijken naar levensvragen. Deze coachende rol past hem als gegoten en hij kijkt graag mee met milde nieuwsgierigheid naar de drijfveren en de veerkracht van zijn cliënten. Welke kant wil je op, wat zijn je diepere wensen en de belangrijkste vraag – hoe kan je tot zelfverwerkelijking komen?

Je mag worden wie je bent

Bert: ‘Het leven biedt kansen om te mogen groeien en te ontwikkelen, maar waar we op onze levensweg zitten, en wat er nodig is om tot zelfverwerkelijking te komen, is vaak onduidelijk. We realiseren ons meestal onvoldoende wie we in ons diepste wezen zijn.’ Bert kijkt graag samen met de cliënt en diens omgeving mee naar hoe die kan worden wie deze werkelijk is.

Hij heeft uiteraard zelf ook deze uitdagende zoektocht doorgemaakt. Met twee inmiddels volwassen dochters, een scheiding na twintig jaar huwelijk en een transitie van een heteroseksuele naar een homoseksuele gerichtheid, heeft hij heel wat levenservaring opgedaan. Deze zet hij op gepaste manier in bij het begeleiden van de zelfverwerkelijking van zijn cliënten.

Begeleiding bij verlies

Bert is gespecialiseerd in het omgaan met verlies binnen een gezin. Door Berts achtergrond als medisch specialist heeft hij veel expertise op het gebied van verlieservaringen opgedaan. Zijn medische achtergrond en zijn zorgzame rol als therapeut versterken elkaar hierbij. Verlies kan uiteindelijk ook persoonlijke groei opleveren. Bert biedt graag een begeleidende hand bij een dergelijk transformatie proces.