Regressietherapie

Regressie betekent teruggaan in de tijd. Bij regressietherapie gaan we op zoek naar de oorsprong van een klacht of probleem. Vaak weet iemand zelf niet meer precies waar een probleem, een eigenaardigheid of een vaste overtuiging vandaan komt. Met bepaalde gesprekstechnieken helpt de regressietherapeut iemand terug te gaan naar de ervaring die ten grondslag ligt aan de huidige klacht.

Regressietherapie gebruikt herbelevingen om storende vergeten en onverwerkte ervaringen zo te verwerken dat iemand zich van de nawerkingen kan bevrijden. Ook storende trekjes zoals lichtgeraaktheid of negatieve overtuigingen als “het is mijn schuld dat alles fout gaat”, hebben oorzaken in het verleden en kunnen met regressietherapie opgelost worden. Regressietherapeuten kunnen ook vergeten positieve ervaringen en slapende vermogens opnieuw activeren.

Bij regressietherapie herbeleeft iemand dus vroegere ervaringen, om zich te bevrijden van de belemmerende emoties en gedachten die nú voor problemen zorgen. Hierbij blijft iemand volledig bewust. Hoewel er vergeten ervaringen of emoties bovenkomen in een sessie, beseft iemand dat de ervaring al lang voorbij is. Als therapeut begeleid je de cliënt om inzicht te krijgen in de gevolgen van vaak oude ervaringen en die los te laten.

(Bron: Tasso Instituut te Utrecht)
Voor verdere informatie:

  • Beroepsvereniging van Regressietherapeuten in Nederland (Earth-NL)
  • The Earth Association for Regression Therapy (Earth)
  • Nederlandse Vereniging van Reïncarnatie Therapeuten (NVRT)
  • Tasso Instituut voor informatie over en opleidingen, workshops en trainingen in transpersoonlijke coaching en therapie